Disiplin Yaptırımı Gerektiren Durumlar
16880
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-16880,bridge-core-1.0.6,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1400,hide_top_bar_on_mobile_header,qode-theme-ver-18.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-6.0.5,vc_non_responsive

Disiplin Yaptırımı Gerektiren Durumlar

KURALLARI

 

Misafirlerimiz, İstanbul Arel Üniversitesi tarafından hazırlanan İstanbul Arel Üniversitesi Öğrenci Evleri Yönergesi’nde belirtilen kurallara uymak zorundadırlar. Ayrıca Yüksek Öğrenim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği’nin, üniversite içinde yapılmasını suç saydığı tüm eylem ve davranışlar İstanbul Arel Üniversitesi Öğrenci Köyü için de geçerlidir. Kurallara uymayarak, Öğrenci Köyünün düzen ve disiplinini bozucu davranışlarda bulunan misafirlere aşağıdaki cezai yaptırımlar uygulanır.

 

Uyarma; Öğrenciye davranışlarının kusurlu olduğunun yazılı olarak bildirilmesidir. Uyarma cezasının verilmesini gerektiren fiiller şunlardır:

 

 1. Öğrenci Evleri bina ve tesislerinde, başkalarını rahatsız edecek şekilde yüksek sesle konuşmak, bağırmak, şarkı söylemek, ses ve görüntü aletlerini rahatsız edici şekilde kullanmak ve benzeri fiillerde
 2. Temizliğe dikkat etmemek, sürekli düzensiz olmak, odasını temiz tutmamak, temizlik günlerinde odanın temizlenebilmesi için düzenli şekilde bırakmamak,
 3. Ziyaretçilerini Öğrenci Evleri odalarına kabul etmek.
 4. Öğrenci Evleri Koordinatörlüğünün bilgisi dışında oda değişikliği yapmak, farklı bir odada kalmak,
 5. Öğrenci Evleri Koordinatörlüğünün bilgisi dışında odada fazla yatak veya şişme yatak bulundurmak,
 6. Kendisine tahsis edilen odayı, Öğrenci Evleri Koordinatörlüğünden habersiz başka bir öğrencinin kullanmasına izin vermek ve / veya oda sahipleri dışında başka bir öğrencinin odada kalmasına göz
 7. Öğrenci Evleri personeline ve diğer öğrencilere kötü
 8. Öğrenci Evleri kartını /anahtarını şahsen muhafaza etmemek, Öğrenci Evlerinde kalan/kalmayan başka bir öğrenciye vermek,
 9. Öğrenci Evleri odalarında gaz ocağı, elektrikli ocak, tost makinesi ile benzeri ispirtolu / gazlı / elektrikli araç-gereçler bulundurmak ve / veya kullanmak,
 10. Öğrenci Evleri bina ve tesislerine veya demirbaş eşyaya zarar vermek, duvarların boyasını bozacak şekilde yapıştırıcı kullanmak,
 11. Öğrenci Evleri binaları ve kampüs alanında kedi, köpek, kuş vb. hayvan beslemek ya da barındırmak.
 12. Ortak alanlardaki demirbaş eşyaları kişisel kullanıma tahsis etmek, odalara veya başka alanlara taşımak,
 13. Başkasına ait eşyayı izinsiz
 14. Güvenliği tehlikeye düşürecek davranışlarda bulunmak veya bu tür davranışlara yardımcı olmak,
 15. Kurum ilanlarını koparmak, yırtmak veya değiştirmek.
 16. Öğrenci Evleri pencerelerinden çevreye veya kişilere herhangi bir cisim atmak, çevreyi kirletmek
 17. Öğrenci Evleri izin işlemlerini kurallara uygun olarak yapmamak,
 18. Öğrenci Evlerine giriş işlemlerini gerçekleştirmeden odaya eşya bırakmak, eşya bırakılmasına yardımcı olmak veya göz
 19. Demirbaş formunda belirtilen demirbaş eşyalardan fazlasını kullanmak.
 20. Diğer oda sahiplerine tanımlı olan ve kullanılmayan demirbaş eşyaları kullanmak / kullandırmak.
 21. Odaya giriş yapacak öğrencilerin odaya yerleşmelerine engel teşkil edecek durumlara sebebiyet
 22. Kurum yönetimine yanlış bilgi vermek. Personeli gereksiz yere meşgul

 

Kınama; Öğrenciye disiplin cezası gerektiren davranışta bulunduğunun ve tekrarından kaçınması gerektiğinin yazılı olarak bildirilmesidir. Kınama cezasının verilmesini gerektiren fiiller şunlardır:

 

 1. Öğrenci Evleri kurallarını etkileyecek şekilde yalan söylemeyi alışkanlık haline
 2. Toplu yaşamaya dair kurallara aykırı davranışları alışkanlık haline
 3. Duman ve yangın detektörleri ile kameraları kurcalamak/kapatmak,
 4. Yangın söndürme cihazları, yangın alarmları ve diğer tüm yangın güvenliği malzemelerini kurcalamak ve amacı dışında kullanmak, gereksiz yere yangın alarmının çalmasına neden olmak,
 5. Özürsüz olarak Öğrenci Evlerine geç gelmeyi veya gelmemeyi alışkanlık haline getirmek.
 1. Öğrenci Evleri personeline veya öğrencilere sözlü hakaret etmek veya sataşmak.
 2. Öğrenci Evleri kapalı ve yasaklanmış alanlarında tütün / tütün ürünleri, elektronik sigara, nargile vb. içmek, içilmesine göz yummak. Odada gerçekleşen kural ihlalinde belirtilen maddeleri içenlerin tespit edilememesi durumunda ihlalden oda sahipleri ve odada bulunan tüm öğrenciler sorumludur.
 3. Öğrenci Evleri içinde alkollü içki içmek veya bulundurmak,
 4. Öğrenci Evleri personelinin ve öğrencilerin eşyalarına zarar
 5. Öğrenci Evleri yöneticilerinin ve personelin çalışmalarını
 6. Öğrenci Evleri yönetimden izin almadan toplantı veya tören düzenlemek.
 7. Yasal niteliği bulunan / bulunmayan, her türlü kazanç kastı ile kumar tabir edilebilecek oyun oynamak veya
 8. Aynı öğretim yılı içinde aynı fiilden dolayı iki defa uyarma cezası

 

Öğrenci Evlerinden çıkarma; Öğrenci Evlerinden çıkarma cezası, öğrencinin Öğrenci Evlerinden ilişiğinin kesilmesidir. Öğrenci, bu cezanın tebliğ edildiği tarihten itibaren en geç beş gün içinde kurumu terk etmek zorundadır. Ancak Öğrenci Evlerinden çıkarma cezasını gerektiren fiillerden birinin işlenmesi ve bu fiilin, personelin, diğer öğrencilerin can ve mal güvenliği için yakın tehdit oluşturması halinde, beş günlük süre beklenmeden öğrencinin,  hemen Öğrenci Evlerinden çıkarılması sağlanır. İşlenen suç Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarına aykırı ise Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur. Öğrenci Evlerinden çıkarma cezasını gerektiren fiiller şunlardır:

 

 1. 22/9/1983 tarihli ve 2893 sayılı Türk Bayrağı Kanununa aykırı
 2. Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Anayasada ifadesini bulan niteliklerine aykırı miting, forum, direniş, yürüyüş, boykot, işgal gibi ferdi veya toplu eylemler düzenlemek, düzenlenmesini kışkırtmak, düzenlenmiş bu gibi eylemlere katılmak veya katılmaya
 3. Yüz kızartıcı suçları işlemek veya böyle bir suçtan hükümlü durumuna düşmek.
 4. Hırsızlık
 5. Kişilerin canına ve malına kast edici yaralama, darp, tahrip vb. fiillerde bulunmak,
 6. Din, dil, ırk, cinsiyet ve ayrımcılığa sebebiyet verecek fiillerde bulunmak veya bunları teşvik edecek çalışmalar yapmak, oluşumlar kurmak.
 7. Yasa dışı kuruluşlara üye olmak, bu kuruluşlarda faaliyet göstermek, bu tür kuruluşların propagandasını yapmak.
 8. Basın, sosyal ve görsel medyada, Arel Üniversitesi, Öğrenci Evleri veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile yöneticilerine, diğer öğrencilere hakaret etmek veya aleyhinde gerçeğe aykırı beyanlarda bulunmak.
 9. Öğrenci Evleri yönetimi, personeli ve diğer öğrencileri tehdit etmek veya kişilik haklarına insan onuruna yakışmayacak şekilde fiili tecavüzde
 10. Ateşli silah, yanıcı ve patlayıcı madde, mermi gibi alet ve maddeleri taşımak, kullanmak veya kullanmaya teşebbüs
 11. Bıçak ve benzeri salt saldırı veya savunmada kullanılmak üzere özel olarak yapılmış olan kesici, delici veya farklı materyallerden yapılmış aletleri kullanmak, taşımak, Öğrenci Evlerinde bulundurmak veya teşebbüs etmek.
 12. Alkol ve benzeri sarhoşluk yapan maddeleri kullanıp Öğrenci evleri personeli ve diğer öğrencileri rahatsız edici davranışlarda bulunmak, kavga etmek ve huzuru bozmak.
 13. Tabii veya sentetik uyuşturucu, uçucu ya da keyif verici maddeler kullanmak, taşımak, bulundurmak veya ticaretini
 14. Herhangi bir nedenle Üniversite’den uzaklaştırma / atılma cezası almak.
 15. Aynı öğretim yılı içinde 2 defa kınama cezası

 

MADDE 21: Ev kurallarına uymadıkları için uyarı ve/veya kınama cezası alan öğrencilerin izleyen yıllarda Evlere kabulü, Öğrenci Evleri Müdürünün iznine bağlıdır.